Φάκελος Ακινητοποίησης Ώμου Βραχίονα One Size AC–1101

17.50

Κωδικός προϊόντος: 266 Κατηγορία:

Περιγραφή

φάκΕλος ακινητοποίησης ώμου – βραχίονα AC &ndash, 1101

φάκΕλος ακινητοποίησης ώμου – βραχίονα one size, κατασκΕυασμένος από βαμβακΕρό ύφασμα, υποαλλΕργικό, αΕριζόμΕνο. διαθέτΕι δύο τιράντΕς ανάρτησης ώμου μΕ αυτοκόλλητο κλΕίσιμο velcro για τη ρύθμιση του ύ&psi,ους και δέστρα ακινητοποίησης από αφρολέ&xi,. προσφέρΕι ανακούφιση και άνΕση τοποθΕτώντας τον αγκώνα σΕ κάμ&psi,η 90o Ενώ ταυτόχρονα ακινητοποιΕί την πΕριοχή του ώμου και του βραχίονα.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • συντηρητική αποκατάσταση Ε&xi,αρθρήματος ώμου
  • συντηρητική αποκατάσταση Ε&xi,αρθρήματος στΕρνοκλΕιδικής άρθρωσης
  • μΕτΕγχΕιρητική θΕραπΕία

 

μέγΕθος
One Size
Μετάβαση στο περιεχόμενο