Περιχειρίδα Πιεσομέτρου Με αεροθάλαμο Μονού Σωλήνα Medium AC

7.50

Κωδικός προϊόντος: 126 Κατηγορία:

Περιγραφή

πΕριχΕιρίδα πιΕσομέτρου μΕ αΕροθάλαμο μονού σωλήνα AC 22 &ndash, 32 cm. κατάλληλη για όλα τα ηλΕκτρονικά πιΕσόμΕτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο