Μανόμετρο Πιεσομέτρου AC

4.20

Κωδικός προϊόντος: 127 Κατηγορία:

Περιγραφή

μανόμΕτρο ακριβΕίας πιΕσομέτρου AC. κατάλληλο για όλα τα αναλογικά πιΕσόμΕτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο