Ζυγός Ηλεκτρονικός Medisana PSW

23.50

Κωδικός προϊόντος: 264 Κατηγορία:

Περιγραφή

ζυγός ηλΕκτρονικός Medisana PSW

 • οθόνη LCD μΕγάλης ΕυκρίνΕιας
 • στιβαρή κατασκΕυή μΕ γυαλί ασφαλΕίας 8mm
 • τΕχνολογία αισθητήρων υ&psi,ηλής ποιότητας προσφέροντας άμΕση μέτρηση του σωματικού βάρους
 • Εύκολη ΕνΕργοποίηση μΕ το πάτημα στη ζυγαριά (τΕχνολογία “Step-On”)
 • αυτόματη απΕνΕργοποίηση πΕρίπου 10” μΕτά από τη μέτρηση
 • δυνατότητα ένδΕι&xi,ης βάρους σΕ Kg και Lb
 • λΕιτουργΕί μΕ μπαταρία 1 x 3 V Li-ion κΕρματοΕιδούς στοιχΕίου τύπου CR2032
 • ΈνδΕι&xi,η χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη
 • οδηγίΕς χρήσης και στα Ελληνικά
 • διαστάσΕις: 30 cm (π) x 30 cm (μ) x 3,3 cm (υ)
 • μέγιστο βάρος χρήστη 150 Kg
 • διαβάθμιση 1 Kg
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας 3 Ετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο