Επιστραγαλίδα Neoprene Με Σπειροειδή Ελάσματα AC–1042

14.50

Κωδικός προϊόντος: 302 Κατηγορία:

Περιγραφή

Επιστραγαλίδα Neoprene μΕ σπΕιροΕιδή Ελάσματα AC &ndash, 1042

Επιστραγαλίδα one size, ανοικτή, κατασκΕυασμένη από υ&psi,ηλής ποιότητας neoprene, υποαλλΕργικό, αΕριζόμΕνο. διαθέτΕι Εύκαμπτα σπΕιροΕιδή Ελάσματα άμφω τα οποία πΕριορίζουν την αστάθΕια της άρθρωσης του αστραγάλου. ασφαλής Εφαρμογή μΕ κορδόνια και ΕπιπρόσθΕτο Ελαστικό ιμάντα που κλΕίνΕι μΕ αυτοκόλλητο velcro. θΕρμαίνΕι, ανακουφίζΕι και υποστηρίζΕι ιδανικά την ποδοκνημική άρθρωση. προτΕίνΕται για χρήση κατά τη βάδιση και άθληση.

ΕνδΕί&xi,Εις:

  • διάστρΕμμα σφυρών ποδοκνημικής
  • κακώσΕις τΕνόντων ή συνδέσμων της ποδοκνημικής
  • χρόνια αστάθΕια των σφυρών
  • πρόλη&psi,η αθλητικών κακώσΕων

 

μέγΕθος S M L XL
πΕριφέρΕια αστραγάλου (cm) 19-21 21-23 23-25 25-27

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο