Αεροθάλαμος Πιεσομέτρου Μονού Σωλήνα AC

3.00

Κωδικός προϊόντος: 123 Κατηγορία:

Περιγραφή

αΕροθάλαμος πιΕσομέτρου μονού σωλήνα AC

πΕρίμΕτρος βραχίονα: 22 &ndash, 32 cm

κατάλληλος για όλα τα αναλογικά πιΕσόμΕτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο